Eina, Norge
info@thomasfiske.no
95087949

Kundesenter

Vennligst les gjennom understående kjøpsvilkår for netthandel på Thomasfiske.no. Kjøpsvilkårene kan endres til enhver tid, og bør derfor leses gjennom hver gang du gjennomfører et kjøp.

 1. Partene

Selger er:

Thomas Ødegård Fiske Og Friluftsliv

Organisasjonsnummer: 990 508 216MVA

Postadresse: Midtbuvegen 25, 2843 Eina

Hentepunkt for varer: Midtbuvegen 25, 2843 Eina

Besøksadresse, butikk: Midtbuvegen 25, 2843 Eina

E-post: info@thomasfiske.no

Kjøper er:

Person som er oppgitt som kjøper ved bestilling.

heretter omtalt som «du», «kjøper» eller «kunden».

Kjøper og selger omtales samlet som «partene».

 1. Generelt

Kjøp av varer eller tjenester fra Thomasfiske.no er regulert av bestemmelsene i disse kjøpsvilkårene.

Kjøpsvilkårene innebærer ingen begrensning i kundens ufravikelige rettigheter i henhold til, eksempelvis, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven, personopplysningsloven og e-handelsloven.

 1. Bestilling og avtale

Kjøpsvilkårene, sammen med kundens bestilling (bekreftet ved ordrebekreftelse), opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på Thomasfiske.no ‘s server. Thomasfiske er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt på Thomasfiske.no. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere informasjon under.

Ved mottatt bestilling, vil Thomasfiske bekrefte ordren ved automatisk å utstede ordrebekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den og sjekk at den er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom kundens bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra Thomasfiske, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det som er tilbudt på Thomasfiske.no. Unntak kan forekomme, for eksempel ved åpenbare prisingsfeil – se avsnittet nedenfor om Priser.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Thomasfiske i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Ved slike skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse i annonser, nettbutikk mv., kan Thomasfiske ensidig endre, slette eller avvise ordre.

Inngått avtale vil bli arkivert etter gjeldende regelverk og er tilgjengelig for kunden på forespørsel. Avtalen kan inngås på norsk.

 1. Prisbetingelser

Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Frakt kommer i tillegg med mindre annet fremgår uttrykkelig. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, eksempelvis porto, frakt, emballasje m.m.

Frakt:

– Frakt utføres av Posten, men øvrige aktører kan også benyttes dersom hensiktsmessig. For ordre til Norge er alle priser oppgitt inkl. mva. og ekskl. frakt. Thomasfiske tar forbehold om prisendringer. Prisendringer vil ikke kunne ha tilbakevirkende kraft etter bestilling.

 1. Betaling

Thomasfiske kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Thomasfiske til kjøperen.

Kjøper kan velge mellom betalingsløsningene Stripe kortbetaling eller hente i butikk.

 1. Salgspant

Thomasfiske forbeholder seg salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jf. panteloven § 3-14 flg.

 1. Levering og risikoen for varen

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som angitt i ordrebekreftelsen.

Thomasfiske har risikoen for produktene inntil levering av varen eller tjenesten til kunden eller representant utpekt av kunden. Levering er skjedd når kunden, eller dennes representant, har fått varen eller tjenesten i sin besittelse.

Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil Thomasfiske gi kunden informasjon så fort Thomasfiske har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt.

Personopplysninger

 1. Personopplysninger

Gjennom godkjenning av disse kjøpsvilkårene, samtykker du til at Thomasfiske kan behandle de personopplysningene som innhentes i forbindelse med kjøpet og gjennomføringen av dette, innenfor rammene som er beskrevet i dette punktet.

Thomasfiske kan behandle følgende personopplysninger om deg:

 • Navn og adresse
 • E-post
 • Kjøpsinformasjon, herunder opplysninger om varer du kjøper, tidspunkt og pris
 • Betalingsinformasjon behandles av Stripe
 • Opplysninger om eventuell korrespondanse mellom deg og Thomasfiske i forbindelse med kjøpet